Fiske
Röån FVO
Forsen
Forsen
Beskrivning av fiskevatten:
Röån börjar i Betarsjön och slingrar sig 25 km ner till Ångermanälven. Ån bjuder på ett varierat fiske med lugnt flytande vatten de 2 första milen, där gäddan dominerar och lurar på abborre och löja i vassen, och övergår sedan i forsar och sel, som bjuder på ett mycket givande harr- och öringfiske. Röån räknas som ett mycket bra flugfiskevatten.
Fiskevårdsområdet har dessutom ett "put and takevatten", Svarttjärn  vid vägen Tågsjöberg - Röån.
Fiskeförekemst: Harr, öring, abborre och gädda.
Fiskekortsförsäljare: 
Turistbyrån Junsele............0621-10155
OK/Q8.............................0621-10154
Oskar Tarberg..................0621-20096
Els-Marie  Söderman.................0621-20116
Röåns Möbler...................0621-20015
Kurt Tarander...................0621-20003
Kontaktperson:
Kurt Tarander   0621-20003
Kortpris:
60 kr/dygn
150 kr/vecka
250 kr/år
Familj
80 kr/dygn
180 kr/vecka
300 kr/år
Fiskebestämmelser:
Max 4 fiskar/dygn och fiskare.
Minimimått harr och öring 30 cm
Max 3 krokar på linan.
Fridlysningstider:
Allt fiske förbjudet 15/4-31/5 och 1/9-31/10

Hem till Byn