Välkommen till ”Öppet hus”
              i Junseles byar sommaren 2008

                              *RÖÅN
          Lördagen 28/6 kl. 11.00-16.00   Friluftsgudstjänst,
 Lokala artister, kams o kolbullar, servering, minitivoli, trollkarlen
           Hivaro, lokala hantverkare, Älvräddarnas årsmöte. 
                         ………………………..
                              * MO By
                   LÖRDAG  5/7 kl. 14.00-19.00
                     Servering och utställningar
            i  MO bystuga, vid den gamla kyrkplatsen.
                            ……………………….
                              * EDENS By
                   LÖRDAG 12/7 kl. 14.00-18.00
            Café-dag i Edens skola,tunnbrödbakning 
              lotterier,servering. Skolmuseumet öppet.
                           ............................
                            * GULSELE By
                    MÅNDAG 14/7 kl 19.00 i Bygården
                Friteatern framför ”Änglar på drift
          domedagen får vänta”. Info o biljetter se hemsida 
                      via  www.junselebyar.se
                        ………………………...
                         * JUNSELEVALLEN
                TORSDAGEN 17/7 kl.12.00-16.00 
                    Sommarträff på VALLENCIA
                         …………………………. 
                            * GÅRELEHÖJDEN
    FREDAGEN 18/7  kl.13.00-18.00  plats: skyltat från Riks 90 
    Servering, tunnbrödbak, lotteri, G.Stenmark berättar om 
                bygdens historia. Höbäcktrion underhåller !
                          …………………………… 
                                 * BYSJÖ
SÖNDAG 27/7  kl. 11.00 Gudstjänst
kl. 12.00-16.00  Sommarcafé
……………………………


TORGHANDEL Med start fredagen 18/7 kommer det varje fredag att vara torghandel i Junsele med lokalt producerade varor från bygden. 
Vill du vara med, har du något att sälja?  ring 0621-10140 eller 20091.